Header background

O projektu

Projekt Ples u sinesteziji s drugim umjetnostima je zamišljen kao dijalog umjetnika vezanih uz plesnu umjetnost sa stvaraocima iz drugih umjetničkih područja. Koncipiran je kao neka vrsta razmjene iskustava i nuđenje inspiracije za nastanak novih umjetničkih djela.

Najava novog projekta

Trenutno nema novog projekta u najavi.

Pregled prethodnih predstava

Ples u sinesteziji

I. faza projekta

U sklopu prvog susreta gostovati će slikarica Iva Patarčec. koja je diplomirala slikarstvo na Accademia Albertini di Belle Arti te od 1988. izlaže na izložbama u zemlji i inozemstvu.

Više o projektu

Ples u sinesteziji

II. faza projekta

Treći ciklus Plesa u sinesteziji s ostalim umjetnostima posvećen je glazbi. Gost ovog dijela projekta je jazz gitarist, autor glazbe i glazbeni pedahog Mario Igrec.

Više o projektu

Ples u sinesteziji

III. faza projekta

Treći ciklus Plesa u sinesteziji s ostalim umjetnostima posvećen je glazbi. Gost ovog dijela projekta je jazz gitarist, autor glazbe i glazbeni pedahog Mario Igrec.

Više o projektu

Kako je projekt nastao?

Projekt ples je nastao na poticaj Ministarstva kulture za digitalne prilagodbe i razvoj novih sadržaja kulturnog i edukativnog karaktera šire dostupnosti te će se moći pratiti putem live streaminga, (tu umetnete link ) odnosno pogledati na stranicama Umjetničke organizacije: ( tu umetnete link).